Державний устрій Фінляндії визначається Конституцією, основним законом країни.
Украї́на — унітарна, суверенна і незалежна, демократична, соціальна і правова держава, парламентсько-президентська республіка. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Виконавча влада в країні належить Кабінетові Міністрів, а законодавча — парламенту (Верховній Раді України). Найвищим органом судової влади в Україні є Верховний Суд України. Можливість впливати на роботу усіх трьох гіло
Ви перейшли на статтю, яка поки що не існує. Щоб створити нову статтю, наберіть текст у вікні нижче (див. довідкову статтю, щоб отримати більше інформації).
Ви перейшли на статтю, яка поки що не існує. Щоб створити нову статтю, наберіть текст у вікні нижче (див. довідкову статтю, щоб отримати більше інформації).
Політична система Португалії — Вікіпедія
Ви перейшли на статтю, яка поки що не існує. Щоб створити нову статтю, наберіть текст у вікні нижче (див. довідкову статтю, щоб отримати більше інформації).
Державний устрій Великої Британії — Вікіпедія
Політична система Бутану — Вікіпедія
Держа́вний устрій або державний лад — форма політичного устрою країни або держави. Система відносин суспільних та політичних інститутів — класів, прошарків, партій. Ієрархічна структура державної політичної влади — парламент (законодавча влада), уряд (виконавча влада), суд (судова влада), суспільні організації.
Союз — запозичено із церковнослов'янської мови «зв'язок, узи, пута», зводиться до праслов'янського sъvǫzъ «зв'язок», пов'язаного чергуванням голосних з sъvęzati «зв'язати», похідним від vęzati «в'язати».[1] Утворено із «со» + «узи» (див. «со-дружество»).
Федера́ція (лат. foederatio — об'єднання, союз, спілка) — форма державного устрою, за якої вищі територіальні одиниці держави мають певну юридично визначену політичну самостійність, чим відрізняються від адміністративно-територіальних одиниць унітарної держави. Складові частини федерації — це своєрідні державоподібні утворення, які називають суб'єктами федерації, а територія федерації складається з територій її суб'єктів.
Союз Радянських Соціалістичних Республік — Вікіпедія
Ра́да Наро́дних Коміса́рів УСРР (потім УРСР) (Раднарком, Совнарком) — найвищий орган виконавчої влади (уряд) Радянської України (УСРР, УРСР) у 1919–1946 роках, попередник Ради Міністрів УРСР.
Пато́н Бори́с Євге́нович (* 27 листопада 1918, Київ, Українська Держава) — український науковець у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук (1952); Президент НАН України (з 1962), перший нагороджений званням Герой України; директор Інституту електрозварювання імені Євгена Патона НАН України (з 1953); генеральний директор Міжгалузевого науково-технічного комплексу «Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона» (з 1986); президент Міжнародної асоціації академій наук (з 1993); член Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові Укр
Олександр Володимирович Палладін (* 29 вересня (10 вересня) 1885(18850910) - 1972) — український біохімік. Президент Академії наук Української РСР(1946–1962), академік АН УРСР і АН СРСР. Засновник української школи біохіміків.
Олекса́ндр Олекса́ндрович Богомо́лець (* 12 (24) травня 1881(18810524), Київ — † 19 липня 1946, Київ) — український учений-патофізіолог. Основоположник української школи патофізіології, ендокринології і геронтології, організатор української науки.
За́хідна Украї́на — дещо неоднозначний термін, який вживається для означення ряду історичних українських земель, а саме Буковини, Волині, Галичини, Поділля, Закарпаття, а також Західного Полісся. В контексті історії України XX ст. найчастіше вживається для означення територій приєднаних Радянським Союзом до УРСР на початку другої світової війни та після її закінчення (за винятком тодішньої Ізмаїльської області), а також суміжних з ними територій. В різні часи під даний термін підпадали різні території України.
Павло́ Петро́вич Скоропа́дський (*3 (15) травня 1873(18730515) — † 26 квітня 1945) — український громадський та політичний діяч, військовик, за правом народження носив князівський титул. Походив з козацько-старшинського роду Скоропадських[1]. Офіцер армії Російської імперії. Учасник російсько-японської та I-ї Світової воєн. Гетьман Української Держави (29 квітня — 14 грудня 1918). Один із лідерів та ідеологів монархічного гетьманського руху.
Гетьман (від нім. Hauptmann, польськ. hetman — начальник) — назва вищих воєначальників у таких державних і військово-державних утвореннях, як Велике князівство Литовське, Королівство Польське, Річ Посполита Обох Народів та Військо Запорозьке Низове. В умовах сьогодення вживається метафорично у відношенні до сучасних можновладців.
Націона́льна акаде́мія нау́к Украї́ни (НАН України) — вища наукова установа України з самоврядною організацією. НАНУ об'єднує дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів, а також всіх наукових працівників, що працюють у її наукових установах, здійснюючи дослідження у галузі природничих, гуманітарних, суспільних та технічних наук. На кінець 2013 року в НАН України працювало 40211 співробітників, з них 19292 — науковці[1]. Керівні органи НАН України перебувають у Києві.
Груше́вський Миха́йло Сергі́йович (17 (29) вересня 1866(18660929), Холм, Царство Польське, Російська імперія — 24 листопада 1934[1], Кисловодськ, РРФСР) — український історик, громадський та політичний діяч. Голова Центральної Ради Української Народної Республіки (1917–1918). Дійсний член Чеської АН (1914), ВУАН (1923) та АН СРСР (1929),багаторічний голова Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові (1897–1913), завідувач кафедри історії Львівського університету (1894–1914), автор понад 2000 наукових праць.
Save some bookmark?

Pligg is bookmark save content. What is pligg building muscle wedding increas acne skin